Chuyên gia, đại diện tổ chức tài chính nói gì về hạ lãi suất?

Đánh giá của chuyên gia, đại diện Dragon Capital, SSI và JP.Morgan về việc Việt Nam hạ các lãi suất chủ chốt.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm