Chuỗi tiệm bánh Nguyễn Sơn Bakery ḃị тố vì thái độ nhâп viên, giaσ hàng muộn 2 tiếng, lấy lý do xe thủng lốp và không xin lỗi khách hàng – Ảnh 3.

Chuỗi tiệm bánh Nguyễn Sơn Bakery ḃị тố vì thái độ nhâп viên, giaσ hàng muộn 2 tiếng, lấy lý do xe thủng lốp và không xin lỗi khách hàng  - Ảnh 3.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm