Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit / CDs/ CD) là gì ?

CFOViet.com :: Chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác.
Đặc trưng của CDs là :
  • Là 1 dạng trái phiếu có quyền cho, tặng và chuyển nhượng
  • Lãi suất cao hơn các khoản tiết kiệm thông thường, nhưng thấp hơn trái phiếu doanh nghiệp
  • An toàn
  • Thích hợp đầu tư dài hạn: thời gian càng dài thì lãi suất càng cao
  • Tính thanh khoản không cao
  • Rút tiền trước kỳ hạn sẽ bị mất tiền phạt
Image Source: Wikipedia

CDs xuất hiện tại Mỹ lần đầu tiên vào năm 1961, sau đó được lưu hành ở Anh. Tại Việt Nam, CDs mới chỉ xuất hiện những năm gần đây và chưa được phổ biến rộng rãi.

Thuật ngữ tài chính – ngân hàng:
Chứng chỉ tiền gửi = Certificate of deposit (CD) = CDs

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm