Chưa phải thời điểm thích hợp để điều chỉnh tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong năm 2013 biên độ điều chỉnh tỷ giá vẫn ở mức +/- 3% và thời điểm này chưa phù hợp để điều chỉnh.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm