Chủ tịch DOJI: ‘Giảm vàng hóa cần có quá trình’

Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cho rằng, năm 2013 thị trường vàng sẽ có những thay đổi cơ bản với tất cả các chủ thể tham gia thị trường.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm