Chủ nhà băng dè dặt chia cổ tức

Lãi giảm mạnh, thậm chí chỉ mong không lỗ nên nhiều ngân hàng thừa nhận khó trả cổ tức 2012. Áp lực từ “lệnh” cấm chia cổ tức của NHNN nếu chưa trích dự phòng rủi ro cũng khiến các ông chủ thêm do dự.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm