“Chóng mặt” đổi tiền lẻ

Mặc dù ngân hàng (NH) là nơi đầu tiên người dân thường nghĩ tới khi đi đổi tiền lẻ vào dịp cận Tết, nhưng năm nay không khí đổi tiền sôi động lại thuộc về những “chợ trời” và chợ “ảo” trên mạng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm