Cho vay trung và dài hạn: Đường dài mới biết ngựa hay

(DĐDN) – Trong giai đoạn khó khăn, nhiều doanh nghiệp cần vay vốn trung và dài hạn để tái cơ cấu hoạt động nhưng hầu hết các NHTM chỉ muốn cho vay ngắn hạn.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm