Cho vay bằng VND vẫn tăng trưởng trong những tháng đầu 2013

Tính đến 6/2, dư nợ cho vay bằng VND tăng trưởng 0,44% so với cuối 2012 và tăng 0,55% so cuối tháng 1/2012.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm