Chính sách tiền tệ: Nặng gánh hai vai

Các chuyên gia khuyến nghị, trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ nên ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đi đôi với tái cơ cấu lại nền kinh tế thay vì chạy theo mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm