Chính sách tiền tệ: Món ngon khó nấu!

Sau hơn một năm, đến nay nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng Việt Nam từng có cuối năm 2011 đã được đẩy lùi. Hoạt động hệ thống và thị trường nói chung hiện tương đối ổn định…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm