Chính sách tiền tệ đối phó với khủng hoảng kinh tế

Thuật ngữ tài chính:  
Chính sách tiền tệ đối phó với khủng hoảng kinh tế, Chính sách tiền tệ bình thường, Ngân hàng trung ương Central Bank 中央銀行, Nghiệp vụ thị trường mở Open Market Operation (OMO) 公開市場操作, Dự trữ bắt buộc Reserve Requirement 預金準備率操作.
.

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm