Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay

NHNN tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để có thể giảm thêm lãi suất cho vay một cách hợp lý.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm