Chia tách cổ phiếu là gì ? ( Stock Split )

Thuật ngữ tài chính: Chia tách cổ phiếu Stock Split 株式分割
Chia tách cổ phiếu (Stock Split) là chia nhỏ số cổ phiếu hiện có, nhằm giảm giá và tăng số lượng cổ phiếu đó, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị vốn hóa thị trường.
.

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm