Chỉ số TOPIX, Nikkei 225, ~ Futures :: Chứng khoán Nhật Bản

1. Ch s TOPIX (TŌkyō stock Price IndeX)
東証株価指数(とうしょうかぶかしすう)
Chỉ số đo lường giá toàn bộ 1700 cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Tokyo Stock Exchange – TSE). Chỉ số này được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của tất cả doanh nghiệp được cho là “loại 1” trên TSE. “Loại 1” xếp tất cả những doanh nghiệp lớn nhất trên sàn giao dịch thành 1 nhóm. “Loại 2” bao gồm những doanh nghiệp nhỏ hơn.
Thời điểm gốc của chỉ số Topix là 4/1/1968 với giá trị gốc là 100.
http://www.topnews.in/files/Tokyo-Stock-Exchange5.jpg

 

Chỉ số Topix cùng với chỉ số Nikkei 225 là những chỉ số quan thị quan trọng nhất cho thị trường chứng khoán Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ số Topix được xem là hàn thử biểu có độ chính xác hơn bởi nó phản ánh công bằng hơn những thay đổi về giá và bao gồm được tất cả những công ty lớn trên sàn giao dịch.
Hiện nay có khoảng 1700 doanh nghiệp “loại 1” được niêm yết trên TSE, cùng với khoảng 500 doanh nghiệp “loại 2”. ( Tham khảo Saga )
2. Chỉ số Nikkei 300 (Nikkei 300 Index)
日経株価指数300, 日経300
http://www.ose.or.jp/f/general_cms_pages/6361/wysiwyg/original/img_e4_nikkei300.jpg

Chỉ số tính toán dựa trên VWAP (Trung bình cộng có trọng số, hay số bình quân gia quyền) của 300 mã cổ phiếu có Giá trị vốn hoá thị trường (Market capitalization – 時価総額) cao trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.

3. Ch s Nikkei 225 (The Nikkei, Nikkei 225, Nikkei Stock Average, Nikkei Average)
日経平均株価(にっけいへいきんかぶか), 日経225
Nikkei 225 là ch s giá bình quân gia quyn ca 225 loi c phiếu Blue-chip (tính bng đng yen Nht) đi din cho 1700 mã chng khoán trên sàn giao dch chng khoán Tokyo (Tokyo Stock Exchange – TSE). Ch s này được Nht báo Nihon Keizai Shimbun (Japan Economic Journal) thuc tp đoàn truyn thông Nikkei (Nht Bn) tính toán da theo ch s trung bình công nghip Dow Jones ca M. 
http://www.anirudhsethireport.com/wp-content/uploads/2009/07/nikkei225.jpg
V cơ bn, ch s TOPIX mi thc s phn ánh tng quan th trường chng khoán Nht Bn,, tuy nhiên ch s Nikkei 225 do mt cơ quan tư nhân như Nikkei đm trách vn được chính ph Nht Bn s dng đ tính toán các ch s kinh tế quan trng ca quc gia. 

3. Chỉ số Nikkei 225 tương lai (Nikkei 225 Futures)

日経225先物取引(にっけい225さきものとりひき)
Ch s Nikkei 225 tương lai dành cho các hp đng quyn chn, được tính toán bởi 3 sàn giao dịch chỉ số Futures là: Sàn giao dch chng khoán Osaka (OSE), Chicago Mercantile Exchange (CME), Singapore Exchange (SGX), và ngày nay tr thành mt ch s cho hp đng quyn chn được c thế gii công nhn. (Tham khảo thêm Saga )
http://www.ose.or.jp/e/derivative/225futures
4. Chỉ số Nikkei 225 Quyền chọn (Nikkei 225 Options)
日経225オプション取引(にっけい225オプションとりひき)
 http://www.ose.or.jp/f/general_cms_pages/6804/wysiwyg/original/bnr_f2_225option.gif
Nikkei 225 Options là hợp đồng quyền chọn tính toán dựa trên chỉ số Nikkei 225, được niêm yết trên sàn chứng khoán Osaka, và là sản phẩm tiêu biểu nhất của các giao dịch quyền chọn tại Nhật Bản.
Phương thức giao dịch: Put Option, Call Option
Đơn vị: Nikkei 225 x ¥1,000
http://www.ose.or.jp/e/derivative/225options/

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm