Chỉ số ROE, ROA, EPS là gì ? (Chứng khoán, Cổ phiếu)

ROE = Return on Equity = Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ROE = Lợi nhuận ròng (Earnings) ÷ Vốn chủ sở hữu (Equity) ROA = Return on total Assets = Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản ROA = Lợi nhuận ròng (Earnings) ÷ Tài sản (Assets)
EPS là gì ?
Chỉ số EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu.
Nói cách khác, nếu công ty có khoảng 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành tương ứng với tổng lợi nhuận (Earnings), thì 1 cổ phiếu sẽ ứng với lợi nhuận là EPS (Earning Per Share).
Công thức: 
EPS = (Thu nhập ròng ー cổ tức cổ phiếu ưu đãi) ÷ lượng cổ phiếu bình quân đang lưu thông.

Giá trị tham chiếu (Benchmarks):
EPS thường được so sánh với 3 giá trị tham chiếu (benchmarks) sau :
  1. EPS = 0 (Điểm 0)
  2. EPS của năm trước (hoặc của cùng quý năm trước)
  3. EPS dự báo (forward PER) theo ước tính của các chuyên gia phân tích tài chính (analyst forecast) hoặc theo mức EPS kế hoạch của chính doanh nghiệp.
Thị trường phản ứng khá mạnh mẽ mỗi khi mức EPS của doanh nghiệp cao hơn hay thấp hơn các điểm tham chiếu này.
Hai doanh nghiệp có thể có cùng tỷ lệ EPS nhưng một trong hai có thể có ít cổ phần hơn tức là doanh nghiệp này sử dụng vốn hiệu quả hơn. Nếu như các yếu tố khác là cân bằng thì rõ ràng doanh nghiệp này tốt hơn doanh nghiệp còn lại. Vì doanh nghiệp có thể lợi dụng các kỹ thuật tính toán để đưa ra con số EPS hấp dẫn nên các nhà đầu tư cũng cần hiểu rõ cách tính của từng doanh nghiệp để đảm bảo “chất lượng” của tỉ lệ này. Tốt hơn hết là không nên dựa vào một thước đo tài chính duy nhất mà nên kết hợp với các bản phân tích tài chính và các chỉ số khác.

Tham khảo thêm:
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/chung-khoan/2008/04/3ba019b8/
Thuật ngữ tài chính:
EPS, Earning Per Share, lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm