Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp

(DĐDN) – Khoảng cách hiện tại của giá vàng trong nước và thế giới sáng nay đã được thu hẹp về mức hơn 4 triệu đồng/lượng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm