“Chán” trần tăng trưởng tín dụng!

Các nhà băng cho biết, không còn phải lo chỉ tiêu tín dụng cho năm nay. Bởi mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng cho năm 2013 dù ở mức 12%, nhưng cũng cao gần gấp đôi so với mức thực hiện năm ngoái.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm