CFD (Contracts for Difference) là gì ? Hợp đồng chênh lệch

Contracts for Difference (CFD) tạm dịch là hợp đồng mua bán sự chênh lệch, giao dịch trên thị trường OTC (thị trường phi tập trung), dựa trên sự dự đoán xu hướng tương lai của các sản phẩm tài chính như: chỉ số chứng khoán, hàng hóa (cà phê, cao su, lúa mì,…)


Giao dịch tiền tệ Forex là 1 dạng của CFD. Nói chung, người ta thường gọi giao dịch chênh lệch đối với ngoại tệ là Forex, và đối với các sản phẩm tài chính khác (ngoài ngoại tệ) là CFD.

Đặc điểm nổi bật của CFD:

1. Thanh khoản cao: Không có khái niệm T+3 (có thể Bán ngay sau khi Mua và ngược lại)
2. Có khả năng bán khống: Khi thị trường chứng khoán đi xuống dẫn đến giá trị cổ phiếu giảm, nhà đầu tư có thể thực hiện việc bán khống nhằm tìm kiếm lợi nhuận.
3. Công cụ giao dịch mạnh mẽ: Sử dụng phần mềm Meta Trader 4 với rất nhiều tiện ích: Công cụ phân tích kỹ thuật, chức năng quản lý quản lý tài khoản như hiển thị lãi, lỗ, lịch sử giao dịch, cho phép đặt lệnh chờ, v.v.


Thuật ngữ tài chính:
Hợp đồng mua bán sự chênh lệch, CFD, Contract for Difference, 差金決済取引(さきんけっさいとりひき)

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm