Home / Tài chính (page 7)

Tài chính

Thị trường tài chính là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Trái phiếu cố định Trái phiếu công ty Trái phiếu nhà nước Trái phiếu địa phương Định giá trái phiếu Trái phiếu lãi suất cao, Cổ phiếu Cổ phiếu ưu tiên Cổ phiếu thường Cổ phiếu ký danh Cổ phiếu bầu Giao dịch chứng khoán, Chứng …

Read More »

Chỉ số PER, PBR, ROE là gì ? (Chứng khoán , Cổ phiếu)

Xem Video: Tỷ số P/E (Chỉ số PER) là gì trong chứng khoán? Ý nghĩa của nó PBR = Price-to-Book Ratio (P/B Ratio) PBR = Giá cổ phiếu (Price) ÷ Tài sản (Book value) PBR: càng lớn càng tốt PER (hay còn gọi là P/E) = Price-Earnings Ratio (P/E Ratio) …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm