Home / Tài chính (page 5)

Tài chính

Tỷ suất ngang giá Parity Price & Giá chênh lệch chuyển đổi là gì ?

Trái phiếu chuyển đổi – Convertible Bond (CB) là gì ? CFOViet.com :: Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu doanh nghiệp mà chủ sở hữu (nhà đầu tư) có khả năng chuyển đổi chúng thành một lượng cổ phiếu tương đương của doanh nghiệp đó. Đây được xem là …

Read More »

Tập đoàn bao tiêu chứng khoán – Underwriting Syndicate

Thuật ngữ tài chính:Tập đoàn bao tiêu chứng khoán Underwriting Syndicate シンジケート団, Trái phiếu công ty (lãi suất cố định) Industrial Debenture / Straight Bond 事業債, Trái phiếu chính phủ Government bond 公共債, Công ty chứng khoán v.v Financial Instruments Business Operators 金融商品取引業者.. 0.0 00

Read More »

Giao dịch ký quỹ (Giao dịch đòn bẩy) Margin Trading là gì ?

  CFOViet.com :: Giao dịch ký quỹ (Margin Trading) là vay tiền của công ty chứng khoán để mua cổ phiếu với khối lượng lớn. Đây là khoản vay có thế chấp, thường là phải ký gửi trước 30% tổng giá trị đầu tư. Sau 1 thời gian nếu tổng …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm