Home / Tài chính (page 4)

Tài chính

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh (lãi lỗ) là gì? (Income Statement – PL)

Cấu trúc của Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) theo Mã số Tổng quan về Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) Tiếng Anh: Income statement, profit and loss statement Viết tắt là: P&L, PL Thuật ngữ tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh ( Bảng …

Read More »

Tài khoản vãng lai, Tài khoản vốn của Việt Nam năm 2011

Tài khoản vãng lai (Cán cân vãng lai), Tài khoản vốn (Cán cân vốn) của Việt Nam năm 2011 (dự báo) 4 vấn đề lớn của Việt Nam hiện nay là: Thâm hụt thương mại và thâm hụt tài khoản vãng lai ngày càng tăng; áp lực lạm phát tăng …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm