Home / Tài chính (page 3)

Tài chính

401k là gì ? Quỹ hưu trí tư nhân (401k Retirement Plan)

Nếu đã từng đọc qua cuốn sách “Dạy con làm giàu”, bạn đã thấy Robert Kiyosaki liên tục nhắc đến 401k. Vậy 401k là gì ? WHAT :: 401k là gì ? Tên gọi khác: 401(k) Plan, 401k Savings Plan, 401k Retirement Plan 401k là tên gọi của quỹ hưu …

Read More »

Thị trường tài chính – Financial Market là gì ?

Hợp đồng Repo (RP) – Repurchase Agreement: Các công ty lớn, có uy tín huy động vốn bằng cách vay ngắn hạn qua việc bán và cam kết mua lại trái phiếu & chứng khoán sau một thời gian nhất định. (Tiếp tục cập nhật) Thuật ngữ tài chính – …

Read More »

Credit risk: Rủi ro tín dụng là gì ?

CFOViet.com :: Rủi ro tín dụng (Credit risk): Nguy cơ bên đi vay không thể thanh toán cản gốc lẫn lãi theo thời hạn đã ấn định trong hợp đồng tín dụng.Rủi ro tín dụng là thuộc tính vốn có của hoạt động cho vay và góp vốn, phát sinh …

Read More »

Vấn đề tài chính & Một cuộc sống hạnh phúc

Bài viết là câu trả lời cho câu hỏi: “Kiếm tiền để làm gì?” Bí mật của tiền và một cuộc sống hạnh phúc (NDHMoney) Dưới đây là một vài suy nghĩ nhỏ mà những điều sẽ giúp bạn cải thiện tình hình tài chính, sự nghiệp và làm cuộc …

Read More »

Bảng cân đối kế toán là gì ? (Balance sheet – BS)

Cấu trúc của Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) Bảng cân đối kế toán là gì ? Tiếng Anh: Balance sheet Viết tắt là: BS Bảng cân đối kế toán gồm 3 phần chính: Tài sản = Nợ + Vốn chủ sở hữu Nợ : Công ty nào cũng …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm