Home / Tài chính doanh nghiệp (page 3)

Tài chính doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán là gì ? (Balance sheet – BS)

Cấu trúc của Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) Bảng cân đối kế toán là gì ? Tiếng Anh: Balance sheet Viết tắt là: BS Bảng cân đối kế toán gồm 3 phần chính: Tài sản = Nợ + Vốn chủ sở hữu Nợ : Công ty nào cũng …

Read More »

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh (lãi lỗ) là gì? (Income Statement – PL)

Cấu trúc của Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) theo Mã số Tổng quan về Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) Tiếng Anh: Income statement, profit and loss statement Viết tắt là: P&L, PL Thuật ngữ tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh ( Bảng …

Read More »

Chỉ số ROE, ROA, EPS là gì ? (Chứng khoán, Cổ phiếu)

ROE = Return on Equity = Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ROE = Lợi nhuận ròng (Earnings) ÷ Vốn chủ sở hữu (Equity) ROA = Return on total Assets = Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản ROA = Lợi nhuận ròng (Earnings) ÷ …

Read More »

Chỉ số PER, PBR, ROE là gì ? (Chứng khoán , Cổ phiếu)

Xem Video: Tỷ số P/E (Chỉ số PER) là gì trong chứng khoán? Ý nghĩa của nó PBR = Price-to-Book Ratio (P/B Ratio) PBR = Giá cổ phiếu (Price) ÷ Tài sản (Book value) PBR: càng lớn càng tốt PER (hay còn gọi là P/E) = Price-Earnings Ratio (P/E Ratio) …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm