Home / Tài chính doanh nghiệp (page 2)

Tài chính doanh nghiệp

Tỷ suất Giá / Dòng tiền PCFR (Price/Cash Flow Ratio, P/CF) là gì ?

Tỷ suất Giá / Dòng tiền PCFR ( Price/Cash Flow Ratio hoặc P/CF ) là gì ? CFOViet.com :: PCFR là tỷ số giữa giá cổ phiếu trên dòng tiền nhàn rỗi (số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi thanh toán hết toàn bộ chi phí) PCFR được …

Read More »

Tỷ suất Tài sản cố định trên Nợ cố định và Vốn chủ sở hữu

Tỷ suất Tài sản cố định trên Nợ cố định và Vốn chủ sở hữu Fixed Assets to Long-Term Liabilities and Shareholders’ Equity Ratio CFOViet.com :: Là tỷ lệ % tiền vốn của doanh nghiệp và khoản vay nợ cố định dài hạn (ngân hàng) được chi tiêu vào tài …

Read More »

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt Equity Ratio) là gì ?

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là gì ? CFOViet.com :: Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu, còn gọi là Tỷ số D/E (Debt to Equity ratio – DER) là tỷ lệ % giữa vốn huy động bằng cách đi vay và vốn chủ sở hữu, …

Read More »

Số vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) là gì ?

CFOViet.com :: Số vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) – gọi tắt là Số vòng quay tài sản, là một tỷ số tài chính tiêu biểu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.  Công thức: Số vòng quay tổng tài sản = Doanh thu …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm