Home / Kinh tế (page 4)

Kinh tế

Chiến lược đầu tư chủ động (Active), thụ động (Passive) là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Chiến lược đầu tư chủ động  Active management Active investing アクティブ運用, Chiến lược đầu tư thụ động Passive Management Passive investing インデックス運用 (パッシブ運用).. 0.0 00

Read More »

Chính sách tiền tệ ( Monetary Policy ) là gì ?

Chính sách lưu thông tiền tệ là quá trình quản lý hỗ trợ đồng tiền của chính phủ hay ngân hàng trung ương để kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái. Nói chung, nghiệp vụ thị trường mở là chính sách …

Read More »

Chính sách tiền tệ đối phó với khủng hoảng kinh tế

Thuật ngữ tài chính:   Chính sách tiền tệ đối phó với khủng hoảng kinh tế, Chính sách tiền tệ bình thường, Ngân hàng trung ương Central Bank 中央銀行, Nghiệp vụ thị trường mở Open Market Operation (OMO) 公開市場操作, Dự trữ bắt buộc Reserve Requirement 預金準備率操作. . 5.0 01

Read More »

Thị trường tài chính là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Trái phiếu cố định Trái phiếu công ty Trái phiếu nhà nước Trái phiếu địa phương Định giá trái phiếu Trái phiếu lãi suất cao, Cổ phiếu Cổ phiếu ưu tiên Cổ phiếu thường Cổ phiếu ký danh Cổ phiếu bầu Giao dịch chứng khoán, Chứng …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm