Home / Kinh tế (page 3)

Kinh tế

Cán cân thanh toán (Balance of Payments – BOP) là gì ?

Cán cân thanh toán (Balance of Payments – BOP) là bản báo cáo dòng tiền luân chuyển trong tất cả giao dịch xuyên biên giới của một quốc gia, bao gồm: cán cân vãng lai và cán cân luồng vốn. Cán cân vãng lai (Tài khoản vãng lai) Current Account: …

Read More »

Các chỉ số kinh tế (Economic indicators) Business Conditions Index

Chỉ số phản ánh tình trạng kinh tế = Business Conditions Index (Economic indicators) là gì ?CFOViet.com ::Chỉ số kinh tế phản ánh cục diện toàn thể nền kinh tế của một quốc gia, bao gồm 3 chỉ số tiêu biểu là : Chỉ số tổng hợp, Chỉ số dẫn …

Read More »

Nhà tạo lập thị trường (Market Maker – MMs) là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Market Maker (MMs) là gì ? ( Nhà tạo lập thị trường ), Auction オークション, Market Make マーケットメイク. Tại sàn giao dịch, nếu tất cả cùng thống nhất quan điểm chỉ mua, hoặc chỉ bán, thì không tồn tại thị trường. Chính vì vậy, một thị …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm