Home / Giải thích thuật ngữ (page 5)

Giải thích thuật ngữ

Cán cân thanh toán (Balance of Payments – BOP) là gì ?

Cán cân thanh toán (Balance of Payments – BOP) là bản báo cáo dòng tiền luân chuyển trong tất cả giao dịch xuyên biên giới của một quốc gia, bao gồm: cán cân vãng lai và cán cân luồng vốn. Cán cân vãng lai (Tài khoản vãng lai) Current Account: …

Read More »

Quỹ đầu tư tín thác là gì ? Tổng quan về công ty quản lý quỹ

CFOViet.com :: Quỹ đầu tư tín thác (Collective investment scheme) là quỹ đầu tư không có tư cách pháp nhân và hội đồng quản trị. 4 chủ thể chính của quỹ đầu tư tín thác: Người thụ hưởng (Nhà đầu tư) = Beneficiary = Khách hàng của quỹ, góp tiền …

Read More »

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt Equity Ratio) là gì ?

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là gì ? CFOViet.com :: Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu, còn gọi là Tỷ số D/E (Debt to Equity ratio – DER) là tỷ lệ % giữa vốn huy động bằng cách đi vay và vốn chủ sở hữu, …

Read More »

Số vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) là gì ?

CFOViet.com :: Số vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) – gọi tắt là Số vòng quay tài sản, là một tỷ số tài chính tiêu biểu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.  Công thức: Số vòng quay tổng tài sản = Doanh thu …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm