Home / Giải thích thuật ngữ (page 4)

Giải thích thuật ngữ

Tỷ suất Giá / Dòng tiền PCFR (Price/Cash Flow Ratio, P/CF) là gì ?

Tỷ suất Giá / Dòng tiền PCFR ( Price/Cash Flow Ratio hoặc P/CF ) là gì ? CFOViet.com :: PCFR là tỷ số giữa giá cổ phiếu trên dòng tiền nhàn rỗi (số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi thanh toán hết toàn bộ chi phí) PCFR được …

Read More »

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit / CDs/ CD) là gì ?

CFOViet.com :: Chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác. Đặc trưng của CDs là : Là 1 dạng trái phiếu có quyền cho, tặng và chuyển nhượng Lãi suất …

Read More »

Tỷ suất Tài sản cố định trên Nợ cố định và Vốn chủ sở hữu

Tỷ suất Tài sản cố định trên Nợ cố định và Vốn chủ sở hữu Fixed Assets to Long-Term Liabilities and Shareholders’ Equity Ratio CFOViet.com :: Là tỷ lệ % tiền vốn của doanh nghiệp và khoản vay nợ cố định dài hạn (ngân hàng) được chi tiêu vào tài …

Read More »

Tỷ lệ cung tiền trên GDP (Hệ số Marshallian K) là gì ?

Tỷ lệ cung tiền trên GDP (Marshallian K) là gì ? Tỷ lệ cung tiền trên GDP, còn gọi là Marshallian K (hệ số K do nhà kinh tế học Marshall đề xướng), là tỷ số giữa cung tiền M2 và GDP, dùng để đo lượng cung tiền hiện tại …

Read More »

Tỷ lệ đóng góp quốc dân, Khuynh hướng tiêu dùng, Tỷ suất tiết kiệm gia đình

Thuật ngữ kinh tế – tài chính: Tỷ lệ đóng góp quốc dân = National Contribution Rate = 国民負担率 Khuynh hướng tiêu dùng = Consumer propensity = 消費性向 Tỷ suất tiết kiệm gia đình = Household savings rate = 家計貯蓄率 0.0 00

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm