Home / Giải thích thuật ngữ (page 14)

Giải thích thuật ngữ

Chỉ số PER, PBR, ROE là gì ? (Chứng khoán , Cổ phiếu)

Xem Video: Tỷ số P/E (Chỉ số PER) là gì trong chứng khoán? Ý nghĩa của nó PBR = Price-to-Book Ratio (P/B Ratio) PBR = Giá cổ phiếu (Price) ÷ Tài sản (Book value) PBR: càng lớn càng tốt PER (hay còn gọi là P/E) = Price-Earnings Ratio (P/E Ratio) …

Read More »

Quỹ đầu tư ETF là gì ? ( Exchange-Traded Fund )

WHAT :: Quỹ ETF là gì ? CFOViet.com :: ETF (Exchange-traded fund) là hình thức quỹ đầu tư tín thác có thể được giao dịch như 1 cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán, trong đó danh mục đầu tư tập trung vào 1 nhóm đối tượng có nhiều …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm