Home / Đầu tư (page 3)

Đầu tư

Quỹ đầu tư ETF là gì ? ( Exchange-Traded Fund )

WHAT :: Quỹ ETF là gì ? CFOViet.com :: ETF (Exchange-traded fund) là hình thức quỹ đầu tư tín thác có thể được giao dịch như 1 cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán, trong đó danh mục đầu tư tập trung vào 1 nhóm đối tượng có nhiều …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm