Home / Chứng khoán (page 3)

Chứng khoán

Tập đoàn bao tiêu chứng khoán – Underwriting Syndicate

Thuật ngữ tài chính:Tập đoàn bao tiêu chứng khoán Underwriting Syndicate シンジケート団, Trái phiếu công ty (lãi suất cố định) Industrial Debenture / Straight Bond 事業債, Trái phiếu chính phủ Government bond 公共債, Công ty chứng khoán v.v Financial Instruments Business Operators 金融商品取引業者.. 0.0 00

Read More »

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông : Thông thường, đặc biệt, …

Thuật ngữ tài chính: Đại hội đồng Cổ đông Annual general meeting 株主総会, Nghị quyết thông thường  Ordinary Resolution 普通決議, Nghị quyết đặc biệt Special Resolution 特別決議, Nghị quyết theo đa số quy định Extraordinary resolution 監査役会.. 0.0 00

Read More »

Giao dịch ký quỹ (Giao dịch đòn bẩy) Margin Trading là gì ?

  CFOViet.com :: Giao dịch ký quỹ (Margin Trading) là vay tiền của công ty chứng khoán để mua cổ phiếu với khối lượng lớn. Đây là khoản vay có thế chấp, thường là phải ký gửi trước 30% tổng giá trị đầu tư. Sau 1 thời gian nếu tổng …

Read More »

Nhà tạo lập thị trường (Market Maker – MMs) là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Market Maker (MMs) là gì ? ( Nhà tạo lập thị trường ), Auction オークション, Market Make マーケットメイク. Tại sàn giao dịch, nếu tất cả cùng thống nhất quan điểm chỉ mua, hoặc chỉ bán, thì không tồn tại thị trường. Chính vì vậy, một thị …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm