Home / Chứng khoán (page 2)

Chứng khoán

Mua bán sáp nhập (M&A) là gì? Tổng quan về TOB (Takeover Bid)

CFOViet.com :: Takeover là việc công ty A trả giá để thu mua cổ phiếu nhằm mục đích thôn tính (thâu tóm, hợp nhất) công ty B. Thông thường, A cần phải mua trên 51% lượng cổ phiếu để có thể nắm toàn quyền chi phối B.   Có 2 …

Read More »

Straddle, Strangle là gì ? Chiến lược phối hợp Options (Quyền chọn)

CFOViet.com :: Chiến lược phối hợp Options (Combination)  Có 4 options cơ bản là Long Put, Long Call, Short Put, Short Call, và nếu kết hợp các Options này lại với nhau theo cặp thì sẽ tiếp tục tạo ra rất nhiều các phương án hạn chế rủi ro cho …

Read More »

Bản chất của cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông

Có 2 phương thức tăng vốn là: Phát hành cổ phiếu thưởng và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  Cổ phiếu thưởng (Bonus Issues) là gì ? Chia cổ phiếu thưởng góp phần làm tăng vốn điều lệ, cải thiện năng lực tài chính và có cơ …

Read More »

Chỉ số TOPIX, Nikkei 225, ~ Futures :: Chứng khoán Nhật Bản

1. Chỉ số TOPIX (TŌkyō stock Price IndeX) 東証株価指数(とうしょうかぶかしすう) Chỉ số đo lường giá toàn bộ 1700 cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Tokyo Stock Exchange – TSE). Chỉ số này được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của tất cả doanh nghiệp …

Read More »

Quyền chọn (Option): Long Call, Long Put, Short Call, Short Put

Quyền chọn (Option) là một dạng chứng khoán phái sinh (Derivative Securities). Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option). Mua bán các quyền chọn này sẽ tạo thành 4 phương thức giao dịch: Long Call (Mua quyền chọn Mua) …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm