Cân nhắc với SCR

(DĐDN)- Những tháng đầu năm 2013, SCR – cổ phiếu của Cty CP Địa ốc Sài Gòn – Thương tín (Sacomrel) đã trở thành hiện tượng khi gây bất ngờ cho giới đầu tư bởi việc công bố lãi.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm