Cán cân thanh toán (Balance of Payments – BOP) là gì ?

Cán cân thanh toán (Balance of Payments – BOP) là bản báo cáo dòng tiền luân chuyển trong tất cả giao dịch xuyên biên giới của một quốc gia, bao gồm: cán cân vãng lai và cán cân luồng vốn.
Cán cân vãng lai (Tài khoản vãng lai) Current Account:
 1. Cán cân mậu dịch (Balance on trade in goods): Xuất nhập khẩu hàng hóa
 2. Cán cân dịch vụ (Balance on trade in services): Trao đổi dịch vụ
 3. Cán cân thu nhập (Net income): Các khoản thu nhập
 4. Chuyển nhượng đơn phương ròng (Net unilateral transfers): Các khoản thanh toán vãng lai
Cán cân luồng vốn (Tài khoản vốn) Capital Account:
 1. Cán cân đầu tư (Net investment): Đầu tư trực tiếp, Đầu tư danh mục (gián tiếp)
 2. Nguồn vốn khác (Other capital flows): Các khoản đầu tư khác
Tham khảo thêm:
http://quachhao.com/Documents/5042/Topic%204.2%20-%20Can%20can%20thanh%20toan%20quoc%20te.pdf
Thuật ngữ kinh tế – tài chính:
Cán cân vãng lai (Tài khoản vãng lai) Current Account 経常収支
 1. Cán cân mậu dịch = Balance on trade in goods = 貿易収支
 2. Cán cân dịch vụ = Balance on trade in services = サービス収支
 3. Cán cân thu nhập = Net income = 所得収支
 4. Cán cân thanh toán vãng lai (Chuyển nhượng đơn phương ròng) = Net unilateral transfers = 経常移転収支
Cán cân luồng vốn (Tài khoản vốn) Capital Account 資本収支
 1. Cán cân đầu tư = Net investment = 投資収支
 2. Nguồn vốn khác = Other capital flows = その他資本

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm