Các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay

(DĐDN) – Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 13 – 17/5/2012, lãi suất huy động và cho vay VND đều giảm.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm