Bỏ vốn hay buông xuôi?

(DĐDN) – Chiếc phao cứu sinh của nhiều DN trong suốt thời gian vừa qua là M&A dường như đang giảm dần tác dụng. Tại VN, kết thúc quý I/2013, chỉ có 14 thương vụ với giá trị đạt 646 triệu USD.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm