BNI – Kết nối doanh nghiệp Việt

(DĐDN) Business Network International – BNI là một tổ chức kết nối thương mại lớn nhất dành cho DNNVV trên khắp thế giới. Xuất hiện ở VN, BNI tạo cơ hội cho các DN Việt không ngừng kết nối và kết nối toàn cầu.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm