Biến động lớn trước thềm đấu thầu vàng miếng

Không bất ngờ nếu ai đó trong cuộc vừa có một đêm khó ngủ trước phiên đấu thầu hôm nay.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm