BIDV và M.U ký kết thỏa thuận hợp tác đồng thương hiệu

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác với Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United về việc phát hành Thẻ đồng thương hiệu BIDV Manchester United.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm