BIDV liên kết các đối tác triển khai mở rộng QL1A và QL14

(DĐDN) – Gói sản phẩm liên kết 04 Nhà: Ngân hàng – Chủ đầu tư – Nhà thầu – Nhà cung cấp vật liệu xây dựng đối với các dự án cải tạo, mở rộng QL1A, QL14 và các dự án Nhà ở xã hội.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm