Báo cáo tài chính là gì ? (Financial Statement)

Báo cáo tài chính là gì ?

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

Tiếng Anh: Financial Statement, viết tắt là: CF

Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm 3 loại:

Video Học Chứng Khoán: Chọn đúng cổ = Đời Bớt Khổ

1. Bảng cân đối kế toán: Dùng để đánh giá doanh nghiệp đang tiến triển thế nào.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo lãi lỗ): Doanh nghiệp bạn kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đã trừ đi hết chi phí.
3. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Dự báo dòng tiền mặt như một công cụ kinh doanh
Cấu trúc của Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

Cấu trúc của Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) theo Mã số

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement) là gì ?

Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp,
bạn có thể tham gia khóa học của Akira Lê tại đây:
Thuật ngữ tài chính:
Bảng cân đối kế toán Balance sheet (B/S)
Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo lãi lỗ) Income statement
Tài sản  Total Assets
Nợ  Total Liabilities
Vốn chủ sở hữu  Owners’ Equity
Tổng doanh thu  Total Revenue
Giá vốn hàng bán Cost of Sales
Lợi nhuận gộp  Gross Profit

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm