Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì ? (Cash flow statement – CF)

bao-cao-luu-chuyen-tien-te-la-gi

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì ?
Tiếng Anh: Cash flow statement
Viết tắt là: CF
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về nguồn gốc hình thành cũng như mục đích sử dụng của doanh nghiệp.

Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp,
bạn có thể tham gia khóa học của Akira Lê tại đây:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm