Bảng cân đối kế toán là gì ? (Balance sheet – BS)

Cấu trúc của Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

Bảng cân đối kế toán là gì ?
Tiếng Anh: Balance sheet
Viết tắt là: BS

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

Bảng cân đối kế toán gồm 3 phần chính:

  1. Tài sản = Nợ + Vốn chủ sở hữu
  2. Nợ : Công ty nào cũng nợ ngân hàng, nợ trái phiếu,… vì cần huy động vốn đầu tư
  3. Vốn chủ sở hữu : Lượng tiền cổ đông đang nắm giữ
Ví dụ: Cân đối kế toán của công ty Google từ năm 2007 đến 2010
[Image]
Tỉ lệ Nợ / Tài sản (Total Liability to Assets Ratio) tăng đột ngột vào năm 2010, tỉ lệ thuận với các dự án đầu tư, mua bán sát nhập (M&A), mua bằng sáng chế và tuyển dụng nhân lực ào ạt của Google.
Thuật ngữ tài chính:
Bảng cân đối kế toán = Balance sheet
Tài sản Total = Assets
Nợ = Total Liabilities
Vốn chủ sở hữu = Owners’ Equity
Tài sản lưu động = Quick assets
Tài sản cố định = Fixed asset
Tài sản dễ quy đổi ra tiền mặt = Quick assets
Hàng tồn kho = Inventory
Nợ ngắn hạn = Current liabilities
Nợ cố định = Non-current Liabilitie
Vốn cổ phần = Capital Stock
Lợi nhuận giữ lại = Retained Earning

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm