Bắc Ninh sẽ phải giải trình về ưu đãi cho Samsung?

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Bắc Ninh phải báo cáo về những ưu đãi vượt khung đối với dự án của Samsung tại Bắc Ninh.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm