Ba tập đoàn lớn PVN, EVN, TKV thỏa thuận hợp tác chiến lược

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm