ANZ dự báo lạm phát Việt Nam năm 2013 ở 8-10%

ANZ cho rằng có thể rủi ro với lạm phát vào giữa năm, nhưng lạm phát sẽ không trở lại mức 2 con số như những năm trước.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm