ADB: Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng mạnh hàng đầu châu Á 2013

Kinh tế châu Á vẫn tăng trưởng mạnh trong năm 2013, đặc biệt là Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi khác, trong đó có Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm