ADB-Campuchia ký thỏa thuận trị giá 230 triệu USD

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Keat Chhon và ông Eric Sidgwick, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Campuchia đã ký thỏa thuận ADB sẽ hỗ trợ và cho Campuchia vay 230 triệu USD …

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm