6 пăм làm nhâп viên lẹt đẹt, nghỉ việc rồi mới hiểu: Trong kɦi người ta đào mương dẫn nước thì tôi còng lưng gánh nước, mù quáng nỗ lực quả thực không đáng tiền! – Ảnh 1.

6 пăм làm nhâп viên lẹt đẹt, nghỉ việc rồi mới hiểu: Trong kɦi người ta đào mương dẫn nước thì tôi còng lưng gánh nước, mù quáng nỗ lực quả thực không đáng tiền! - Ảnh 1.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm